அதிகப்படியான காஃபின் எவ்வாறு தீங்கு விளைவிக்கும்?

Author - Mona Pachake

கவலை

தூக்கமின்மை

போதை

உயர் இரத்த அழுத்தம்

விரைவான இதய துடிப்பு

சோர்வு

சிறுநீர் மாற்றங்கள்

மேலும் அறிய