எலுமிச்சை உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு எப்படி நல்லது?

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

சிறுநீரக கற்களைத் தடுக்கிறது.

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

இரத்த சோகைக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது.