கடற்பாசி எப்படி ஆரோக்கியமானது?

Sep 12, 2022

Mona Pachake

தைராய்டு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை சமன் செய்கிறது

உங்கள் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை குறைக்கிறது