சர்க்கரை அளவை படிப்படியாக குறைப்பது எப்படி?

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை பானங்களை குறைக்கவும்

சர்க்கரை இனிப்புகளைத் தவிர்க்கவும்

சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட சாஸ்களைத் தவிர்க்கவும்

கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

முழு உணவுகளையும் உண்ணுங்கள்

பதிவு செய்யப்பட்ட உணவுகளில் சர்க்கரை இருக்கிறதா என்று சோதிக்கவும்

"ஆரோக்கியமான" பதப்படுத்தப்பட்ட சிற்றுண்டி உணவுகளில் கவனமாக இருங்கள்

மேலும் அறிய