உணவு விரயத்தை குறைப்பது எப்படி?

Author - Mona Pachake

அதிகமாக வாங்குவதை தவிர்க்கவும்.

உணவை தூக்கி எறியும் முன் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசியுங்கள்.

எப்போதும் ஷாப்பிங் பட்டியலை உருவாக்கவும்.

சமையலறையை நன்றாக ஒழுங்கமைத்தல்

உணவை சரியாக சேமிக்கவும்.

வாராந்திர மெனுவை உருவாக்கவும்.

கெட்டுப்போன உணவுப் பொருட்களைப் பதிவு செய்து வைக்கவும்.

மேலும் அறிய