சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கின் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

அதிக சத்தானது.

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் குணங்கள் இருக்கலாம்.

ஆரோக்கியமான பார்வையை ஆதரிக்கிறது.

மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தலாம்.

உங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஆதரிக்கலாம்.