துளசி இலைகளின் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

தொற்றுகளை குணப்படுத்துகிறது

இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

பூச்சி கடியை குணப்படுத்துகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்கிறது

செரிமான செயல்முறையை மேம்படுத்துகிறது