மஞ்சள் பாலின் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புற்றுநோய் மற்றும் பல்வேறு நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

புற்றுநோய் செல்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

தரமான தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை அதிகரிக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது