ஆப்பிள் உட்கொள்வதால் நம்பமுடியாத ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

எடை இழப்பை ஆதரிக்கிறது

உங்கள் இதயத்திற்கு நல்லதாக இருக்கலாம்

நீரிழிவு நோய்க்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவுகிறது

ஆஸ்துமாவை எதிர்த்துப் போராட உதவும்

உங்கள் மூளையை பாதுகாக்க உதவுகிறது

மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது