வேர்க்கடலையின் சுவாரஸ்யமான நன்மைகள்

ஆற்றலை வழங்குகிறது

சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு புரதத்தின் நல்ல ஆதாரம்

மூளைக்கு நல்லது

ஆரோக்கியமான எலும்புகளை பராமரிக்க உதவுகிறது

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

உங்கள் கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் இதயத்தை பாதுகாக்கிறது