பால் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

கொழுப்புச் சத்து இருப்பதால் பால் வெண்மையானது.

சராசரியாக, ஒரு பசு ஒவ்வொரு நாளும் 6.3 கேலன் பால் உற்பத்தி செய்கிறது.

ஜூன் மாதம் தேசிய பால் மாதமாகும்

உப்பு சேர்த்தால் பால் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும்.

உலகின் அரிதான சீஸ் கழுதைப்பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

நீங்கள் முழுவதுமாக வாழக்கூடிய ஒரே உணவு பால் மட்டுமே

சராசரி அமெரிக்கர் ஒரு வருடத்தில் 18 கேலன் பால் உட்கொள்கிறார்.

பாலூட்டும் பசுக்கள் தினமும் 420 பவுண்டுகள் தண்ணீர் குடிக்கின்றன.