ஸ்குவாஷ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் சுவாரசியமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

நாள்பட்ட நோய்களைத் தடுக்கிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது

இரத்தத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது

சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது

மேலும் அறிய