ருபார்ப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான ஆரோக்கிய உண்மைகள்

Apr 04, 2023

Mona Pachake

மலச்சிக்கலை போக்குகிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது