கற்றாழை சாறு உங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதா?

Author - Mona Pachake

நமது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லது

உங்கள் உடலை நச்சு நீக்க உதவுகிறது

வாய் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

இரத்த சர்க்கரை அளவு நல்லது

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு அற்புதமான தீர்வு

உங்கள் முடி ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது

காயம் குணப்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கிறது

மேலும் அறிய