1

பீட்ரூட் சாறு ஆரோக்கியமானதா?

Sep 29, 2022

Mona Pachake

2

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.

3

தசை சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

4

டிமென்ஷியாவின் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது.

5

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

6

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது.

7

பொட்டாசியத்தின் நல்ல ஆதாரம்.

8

மற்ற கனிமங்களின் நல்ல ஆதாரம்.