கேரட் சாறு ஆரோக்கியமானதா?

Sep 23, 2022

Mona Pachake

அதிக சத்து நிறைந்தது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் கல்லீரலை பாதுகாக்கிறது