சீஸ் அவ்வளவு ஆரோக்கியமானதா?

Oct 10, 2022

Mona Pachake

ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுக்கும்

ஆரோக்கியமான முறையில் எடை அதிகரிக்க உதவும்

கால்சியத்திற்கான சிறந்த உணவு ஆதாரம்

புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

வைட்டமின் பி12 அதிகம்

இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது