காபி உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு கெட்டதா?

அமைதியின்மை மற்றும் நடுக்கம்.

தூக்கமின்மை.

தலைவலி.

மயக்கம்.

வேகமான இதயத் துடிப்பு.

நீரிழப்பு.

கவலை.