காபி உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?

ஆற்றல் நிலைகளை மேம்படுத்துகிறது

உடல் கொழுப்பை குறைக்கிறது

உடல் செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது

டைப் 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

கல்லீரல் நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

அல்சைமர் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

பார்கின்சன் நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

விந்தணு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது