காட்டேஜ் சீஸ் ஐஸ் கிரீம் ஆரோக்கியமானதா? 

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 04, 2023

Mona Pachake

சமீபத்தில், ஐஸ்கிரீமின் "ஆரோக்கியமான ஐஸ் கிரீம் பதிவு " ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் சுற்றி வருகிறது - இது புரதம் நிறைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நாம் எதைப் பற்றி பேசுகிறோம் என்று யோசிக்கிறீர்களா? 'காட்டேஜ் சீஸ் ஐஸ்கிரீம்' தான். 

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இந்த இனிப்பில், சீஸ் கிரீம் மற்றும் மேப்பில் சிரப் என்று ஆரோக்கியமான கலவைகள் உள்ளன  

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

கான்ராட் புனேவின் நிர்வாக பேஸ்ட்ரி செஃப் டேனிஷ் கான் கூறுகையில், "காட்டேஜ் சீஸ் கால்சியம் மற்றும் புரதத்தின் வளமான மூலமாகும், இது ஆரோக்கியமான எலும்புகள் மற்றும் தசைகளை பராமரிக்க அவசியம்."

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

காட்டேஜ் சீஸ் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுக்கவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று மேலும் கூறினார்.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

கூடுதலாக, உணவை ஆற்றலாக மாற்றுவதில் இது ஒரு பங்கு வகிக்கிறது, இது ஆரோக்கியமான வளர்சிதை மாற்றத்தை ஆதரிக்கும் மற்றும் எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது," என்று அவர் கூறினார்.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

சுஹானா கான் முதல் ஷாஹித் கபூர் வரை: ஃபேஷன் ஹிட்ஸ் மற்றும் மிஸ்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது