நாம் நினைப்பது போல் டார்க் சாக்லேட் ஆரோக்கியமானதா?

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 03, 2023

Mona Pachake

நாம் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க முயற்சிக்கும்போது டார்க் சாக்லேட்டை அடிக்கடி எடுக்கிறோம். இது ஆன்டிஆக்ஸிடண்ட்கள் நிறைந்தது

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இது முற்றிலும் உடலுக்கு நன்மை மட்டும் தரும் ஒன்று என்று கூற முடியாது 

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

அமெரிக்க பிராண்டான ஹெர்ஷேயின் டார்க் சாக்லேட் பார்களில் ஈயம் மற்றும் காட்மியம் போன்ற கனரக உலோகங்களின் அபாயகரமான அளவுகள் இருப்பதாக சமீபத்தில் தலைப்புச் செய்திகளில் வெளிவந்தது

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

பல்வேறு பிராண்டுகளின் 28 வகையான டார்க் சாக்லேட் பார்களில் ஆர்சனிக், காட்மியம், ஈயம் மற்றும் பாதரசத்தின் அளவை அவர்கள் சோதித்தனர்  

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சோதனை செய்யப்பட்ட 28 பேரில் ஐந்தில் காட்மியம் மற்றும் ஈயம் இரண்டிற்கும் ஈயம் மற்றும் காட்மியம் அளவுகள் நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுவதை விட அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

அவை கருவில் பல வகையான வளர்ச்சி சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும், எனவே கர்ப்பிணிப் பெண்கள் இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள்

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

சுஹானா கான் முதல் ஷாஹித் கபூர் வரை: ஃபேஷன் ஹிட்ஸ் மற்றும் மிஸ்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் படிக்க