இரவில் தயிர் சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானதா?

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 08, 2023

Mona Pachake

ஈட் பிட்24/7 இன் நிறுவனர் பிரபல ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ஸ்வேதா ஷாவின் கூற்றுப்படி, இரவில் தயிர் சாப்பிடுவதால் எந்தத் தீங்கும் இல்லை.

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

"இருப்பினும், இது கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் நிறைந்த ஒரு பால் தயாரிப்பு என்பதால், அதை மிதமாக உட்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, 

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

ஆனால் உங்களுக்கு செரிமான பிரச்சனைகள் ஏதும் இல்லை என்றால், உங்கள் சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக இரவில் தயிர் சாப்பிடலாம் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

தயிர் சாப்பிடுவதற்கு பகல் சிறந்த நேரமாகும் ஏனெனில் அப்போது இது எளிதில் ஜீரணமாகும் 

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நீங்கள் அதை சாதாரணமாகவோ அல்லது உணவின் ஒரு பகுதியாகவோ சாப்பிடலாம், அதாவது அரிசி அல்லது காய்கறிகளுடன்.

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

வாழைப்பழம் அல்லது மாம்பழம் போன்ற சிறிய அளவிலான பழங்களைச் சேர்ப்பது, தயிரின் சுவை மற்றும் ஊட்டச்சத்து மதிப்பை அதிகரிக்கும்.

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

பெங்களூரு நகரம் முழுவதும் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கும் வண்ணம் வண்ணமயமாக காட்சியளிக்கிறது

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் படிக்க