பலாப்பழம் ஆரோக்கியமானதா?

Author - Mona Pachake

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

ஆற்றலை நிரப்புகிறது

சிறந்த இருதய ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய