நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு கிவி நல்லதா?

Dec 19, 2022

Mona Pachake

ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுங்கள்

புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது

செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுங்கள்

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது