பனீர் உங்களுக்கு நல்லதா?

Author - Mona Pachake

புரதத்தின் நல்ல ஆதாரம்

எடை இழப்புக்கு நல்லது

தசையை உருவாக்க உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க உதவுகிறது

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

மேலும் அறிய