பப்பாளி உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?

Nov 10, 2022

Mona Pachake

சுவையானது மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது.

சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வீக்கத்திற்கு எதிராக போராடுகிறது.

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.

தோல் பாதிப்புக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது.