குயினோவா உங்களுக்கு நல்லதா?

Gray Frame Corner

0218

Oct 16, 2022

Mona Pachake

குயினோவா நாம் சாப்பிடக்கூடிய புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளில் ஒன்றாகும்

Gray Frame Corner

0218

மற்ற தானியங்களை விட கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு நார்ச்சத்து உள்ளது

Gray Frame Corner

0218

குயினோவாவில் இரும்புச்சத்து உள்ளது

Gray Frame Corner

0218

குயினோவாவில் மெக்னீசியம் நிறைந்துள்ளது

Gray Frame Corner

0218

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

Gray Frame Corner

0218

இரத்த சிவப்பணுக்களை பாதுகாக்கிறது

Gray Frame Corner

0218