புளி உங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதா?

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

வயிற்றுப் புண்களைத் தடுக்கிறது

சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

ஆரோக்கியமான இதயத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் கல்லீரலை கவனித்துக்கொள்கிறது