சேனை கிழங்கு உங்களுக்கு நல்லதா?

ஊட்டச்சத்து நிரம்பியது.

மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தலாம்.

மாதவிடாய் அறிகுறிகளை எளிதாக்குகிறது.

புற்றுநோயை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது.

வீக்கம் குறைக்கிறது.

இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.

உங்கள் உணவில் சேர்க்க எளிதானது.