புதினா சட்னியின் பல நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நல்லது

வீக்கம் குறைக்கிறது

வாய் புண்ணில் இருந்து விடுவிக்கிறது

குமட்டலை குறைக்கிறது

பசியை அதிகரிக்கிறது

ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு நல்லது

மேலும் அறிய