மோர் ஏன் ஆரோக்கியமான பானம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Sep 17, 2022

Mona Pachake

உடலுக்கு இயற்கையான குளிரூட்டி

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது

நமது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது

அமிலத்தன்மையை போக்குகிறது

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவலாம்