ருபார்பின் அதிகம் அறியப்படாத நன்மைகள்

Apr 16, 2023

Mona Pachake

மலச்சிக்கலை போக்குகிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

நீரிழிவு சிகிச்சையில் உதவுகிறது

இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது