எடை இழப்புக்கு குறைந்த கலோரி காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

முள்ளங்கி

அஸ்பாரகஸ்

பச்சை அல்லது கருப்பு ஆலிவ்கள்

கேப்சிகம்

தக்காளி

செலரி

கீரை