கீட்டோ உணவுக்கான குறைந்த கார்ப் உணவுகள்

மீன் மற்றும் கடல் உணவு.

குறைந்த கார்ப் காய்கறிகள்.

சீஸ்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

கோழி.

முட்டைகள்.

கொட்டைகள், விதைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான எண்ணெய்கள்.

தயிர்