கீட்டோ உணவுக்கு குறைந்த கார்ப் பழங்கள்

அவகோடா

எலுமிச்சை

தக்காளி

கிவி

ராஸ்பெர்ரி

தர்பூசணி

ஸ்ட்ராபெர்ரி