உங்கள் உணவில் புரதத்தை சேர்ப்பதன் முக்கிய நன்மைகள்

Apr 16, 2023

Mona Pachake

பசியின்மை மற்றும் பசியின் அளவைக் குறைக்கிறது.

தசை நிறை மற்றும் வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் எலும்புகளுக்கு நல்லது.

இரவு நேர சிற்றுண்டிக்கான ஆசையை குறைக்கிறது.

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் கொழுப்பை எரிப்பதை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

எடை இழப்பை பராமரிக்க உதவுகிறது.