தேயிலையின் முக்கிய வகைகள்

Mar 22, 2023

Mona Pachake

கருப்பு தேநீர்.

கிறீன் டீ

ஊலாங் தேநீர்.

வெள்ளை தேநீர்.

கெமோமில் தேயிலை

மஞ்சள் தேநீர்

இஞ்சி தேநீர்