மாம்பழம் - ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

கலோரிகள் குறைவு.

நீரிழிவு நோயைத் தடுக்க உதவுகிறது.

ஆரோக்கியமான தாவர கலவைகள் அதிகம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் சத்துக்களை கொண்டுள்ளது.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கண் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.