இந்தியாவில் விலையுயர்ந்த காய்கறிகள்

செர்ரி தக்காளி

 சுரைக்காய்

பேபி கார்ன்

செலரி

 கீரை

 லீக்

அஸ்பாரகஸ்