கருப்பு திராட்சை மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்துகிறது.

பார்வை சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை எளிதாக்கும்.

வறட்டு இருமலை குணப்படுத்துகிறது.

எடை மேலாண்மைக்கு நல்லது.

பற்கள் மற்றும் ஈறுகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வாய் துர்நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

மேலும் அறிய