"

"

கடுகு மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 23, 2022

Mona Pachake

"

"

சில வகையான புற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

"

"

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது.

"

"

தடிப்புத் தோல் அழற்சியிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

"

"

தோல் அழற்சியின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

"

"

தொற்றுநோய்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

"

"

வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்தது