பழங்கள் சாப்பிடுவது பற்றிய கட்டுக்கதைகள்

சாப்பிட்ட பிறகு பழம் சாப்பிடுங்கள்

உடல் எடையை குறைக்க பழங்களை மட்டும் சாப்பிடுங்கள்

பசிக்கும் போது பழங்களை உண்ணுங்கள்

நீங்கள் எந்த பழத்தையும் சாப்பிட்டால், தோலை அகற்றவும்

நல்ல சுவைக்காக பழங்களில் சிறிது உப்பு போடவும்

பல பழங்களை கலந்து ஒன்றாக சாப்பிடுங்கள்