சமையலுக்கு இயற்கை வண்ண விருப்பங்கள்

Author - Mona Pachake

பீட்ரூட் தூள்.

மஞ்சள் தூள்.

அன்னத்தோ பொடி.

ஊதா இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு தூள்.

பிடாயா தூள்.

கரி தூள்.

மஞ்சள் தூள்.

மேலும் அறிய