சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு பால் அல்லாத கால்சியம் ஆதாரங்கள்

Author - Mona Pachake

சியா விதைகள்.

சோயா பால்.

பாதாம்.

உலர்ந்த அத்திப்பழங்கள்.

டோஃபு.

வெள்ளை பீன்ஸ்.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

ப்ரோக்கோலி

மேலும் அறிய