ஜாதிக்காய் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சக்தி வாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன

லிபிடோவை அதிகரிக்கலாம்

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை செய்யலாம்

மனநிலையை அதிகரிக்க முடியும்.

இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்தலாம்.

வயிற்று வலிக்கு உதவும்

மேலும் அறிய