கொய்யா பற்றிய ஊட்டச்சத்து  தகவல்கள்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 25, 2023

Mona Pachake

கலோரிகள்: ஒரு நடுத்தர அளவிலான கொய்யாவில் தோராயமாக 60 கலோரிகள் உள்ளன.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

கார்போஹைட்ரேட்டுகள்: கொய்யா கார்போஹைட்ரேட்டின் நல்ல மூலமாகும், இது ஒரு பழத்திற்கு சுமார் 24 கிராம் வழங்குகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நார்ச்சத்து: கொய்யாவில் குறிப்பாக நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது, நடுத்தர அளவிலான பழம் சுமார் 3-4 கிராம் நார்ச்சத்தை வழங்குகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

புரதம்: கொய்யாவில் ஒரு சிறிய அளவு புரதம் உள்ளது, இது ஒரு பழத்திற்கு சுமார் 2.5 கிராம் வழங்குகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

கொழுப்பு: கொய்யா ஒரு குறைந்த கொழுப்பு பழம், ஒரு சேவைக்கு 1 கிராம் கொழுப்பு குறைவாக உள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

வைட்டமின்கள்: கொய்யா வைட்டமின் சி இன் சிறந்த மூலமாகும். கொய்யாவில் வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் பி6 மற்றும் வைட்டமின் கே உள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

மெல்போர்ன் சிட்னியை முந்தி ஆஸ்திரேலியாவின் மிகப்பெரிய நகரமாக மாறியுள்ளது

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது