எடை இழப்பை ஊக்குவிக்க உதவும் நட்ஸ்

Author - Mona Pachake

ஹேசல்நட்ஸ்.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

பிஸ்தா.

பாதாம்.

முந்திரி.

வேர்க்கடலை.

பைன் கொட்டைகள்.