ஆரோக்கியமான சமையலுக்கு ஏற்ற எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

ஆலிவ் எண்ணெய்

கடுகு எண்ணெய்

ஆளிவிதை எண்ணெய்

வெண்ணெய் எண்ணெய்

வால்நட் எண்ணெய்

எள் எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்

மேலும் அறிய