ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் முடிக்கு அதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது

ஆலிவ் எண்ணெய் முடி உதிர்வை குறைக்க உதவுகிறது

இது முடிக்கு சிறந்த ஊட்டச்சத்தை அளிக்கிறது

இது முடி உதிர்வதைத் தடுக்கிறது

ஆலிவ் எண்ணெய் உச்சந்தலையின் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது

இது பிளவு முனைகளை குறைக்கிறது

இது உச்சந்தலையை நீரேற்றமாகவும், ஊட்டமாகவும் வைத்திருக்கும்