வெங்காயம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு அதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

விரைவான முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

முடி உதிர்வை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உலர்ந்து போகும் முடியை சீர் செய்கிறது

வழுக்கையை குணப்படுத்துகிறது

பொடுகை குறைக்கிறது

முடி அமைப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் தலைமுடிக்கு பிரகாசம் சேர்க்கிறது

மேலும் அறிய